Suche nach: Drucker / Verlag = ex typographia Adriani Vlacq oder Drucker / Verlag = Vlacq. oder Drucker / Verlag = Vlacq (Imprimerie, 's-Gravenhage)